Uživatelský profil
Všechny informace uvedené na těchto internetových stránkách mají obecný charakter a nepodléhají aktualizaci. Tyto informace nejsou určeny a nelze je tedy použít jako podklad pro jakékoliv rozhodnutí.
Ernst & Young, s.r.o. ani žádná jiná společnost v rámci mezinárodní skupiny Ernst & Young nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli škody a ztráty způsobené kterékoli osobě konající, nebo naopak nekonající, v souvislosti s informacemi publikovanými na těchto internetových stránkách. Ohledně jednotlivých záležitostí je vždy třeba se obrátit na příslušného odborného poradce. Podrobnější podmínky pro použití těchto internetových stránek naleznete zde.